Przetargi

13.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe 03/05/2019/LAGUNA z 31 maja 2019 r. dotyczące realizacji zadania 2 Wyposażenie, zakup urządzeń: zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania systemu dotyczącego zakupu: 6. Drukarki kodów kreskowych – 6 szt.  zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym.

 

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: Kodeo Sp. z o.o. [ul. Makuszyńskiego 22a/2, 31-752 Kraków]. Przedsiębiorstwo zostało wybrane na dostawcę Drukarki kodów kreskowych – 6 szt.   zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.

 

W postępowaniu ofertowym brały również udział:

+ Interlabel Mariusz Cichoszewski [ul. Wesoła 6, 80-209 Tuchom]

+ SCALAR Spółka jawna [ul. Śląska 35/37A, 81-310 Gdynia].

+ SŁAWOMIR MAJ Studio ID [ul. Myśliwska 21, 05-430 Dąbrówka],

+ Aspekt sp. z o.o. [ul. Męczenników Oświęcimia 40, 41-922 Radzionków],

+ Kodeo Sp. z o.o. [ul. Makuszyńskiego 22a/2, 31-752 Kraków],

+ General-ID Piotr Domański [ul. Kolejowa 21 01-217 Warszawa],

+ Elabel Due Magdalena Galikowska [ul. Hirszfelda 1, 62-510 Konin]

 

Projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa gwarancją zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa
2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0117/17

 

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

31.05.2019 r.

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe 02/05/2019/LAGUNA z 08 maja 2019 r. dotyczące realizacji zadania 2 Wyposażenie, zakup urządzeń: zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania systemu dotyczącego zakupu: 1. Serwer – 1 szt. zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: IT Solutions Sp. z o.o. [ul. Niegolewskiego 17, 01-570 Warszawa].. Przedsiębiorstwo zostało wybrane na dostawcę Serwera – 1 szt. z UPS zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.

W postępowaniu ofertowym brały również udział:

+ Egida IT Solutions Sp. z o.o. [ul. Niegolewskiego 17, 01-570 Warszawa]

+ E-Tech S.C M.Duda , P.Kapusta [ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź]

Projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa gwarancją zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa
2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0117/17

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

08.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadania 2 Wyposażenie, zakup urządzeń: zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania systemu dotyczącego zakupu następujących urządzeń: 1.Serwer – 1 szt. zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie kompleksowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa gwarancją zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0117/17

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej postępowania 02/05/2019/LAGUNA.

2019.05.07 Zapytanie ofertowe 02_05_2019_LAGUNA – Załącznik 1

2019.05.07 Zapytanie ofertowe 02_05_2019_LAGUNA

 

 

 

 


Informacja dot. Dostawców