Instrukcja – SUPERIOR R z drzwiami niemijanymi i samodomykaczem