1194

mocowanie maskownicy drewnianej (z aluminium) nr 1194