1132_mocowanie-kk-075

uchwyt do sufitu KK-075 nr 1132